zvláštní poděkování
Volný.cz

Nd+ v sezoně 2019/2020

Workshop v maskérně

autor: archiv divadla   

zvětšit obrázek

Národní divadlo se intenzivně věnuje práci s publikem. Pod značkou ND+ nabízí divákům rozličné doprovodné programy, setkání s tvůrci a speciální akce. ND+ se účastní všechny soubory Národního divadla a k naší radosti se doprovodné akce těší oblibě u diváků všech generací. Pořádají pravidelné dramaturgické úvody, diskuse po představeních a generálních zkouškách a různé workshopy pro veřejnost. Cyklus besed pod názvem ND Talks umožňuje otevřený dialog odborníků s širokou veřejností. Výběr témat vychází z aktuálních činoherních inscenací, ale také z kulturně společenských otázek dneška, například té, jež se ptá po úloze Národního divadla v 21. století. Speciální pozornost je věnována výchově k diváctví žáků základních a středních škol.

Práce s mladou generací probíhá buď formou tematických workshopů před představením, nebo v podobě tvůrčích dílen, které umožňují nahlédnout do divadelního provozu a seznámit žáky s některými divadelními profesemi, jež jinak zůstávají divákovu oku skryté. Středoškolským divákům se intenzivně věnuje i program ND Young, ve kterém jsou propojeny návštěvy vybraných představení s hereckými, scénografickými a režijními workshopy. Nejen dospívající diváci oceňují interaktivní doprovodný program s tablety videowalk PLAY MAETERLINCK před představením Modrý pták. Podobný formát zážitkové procházky divadlem si mohou dopřát i dospělí diváci. Vždy o přestávce představení Faust se koná speciální akce audiowalk F.A.U.S.T. Corporation. Také Laterna magika věnuje pozornost svým divákům, a to tvůrčími dílnami před představením Zahrada a Vidím nevidím a doprovodným programem Seznamte se, Laterna, během kterého si zvídaví diváci přímo na jevišti vyzkouší některé divadelní a technické principy Laterny magiky. V cyklu Balet nás baví pravidelně pořádájí interaktivní baletní dílny, ve kterých mají návštěvníci možnost nahlédnout do příprav baletních inscenací, seznámit se s předními sólisty Baletu ND a formou hry a zážitku poznat svět baletního umění. Tato setkání jsou určena nejen rodinám s dětmi, ale i studentům, školním skupinám nebo dospělým, pro které jsou organizovány zvláštní tematické a přesahové akce. Při autogramiádách s předními sólisty ND umožní autentický prožitek díky setkáním s interprety bezprostředně po představení či behěm přestávek. Každé nové baletní premiéře také předchází speciální pořad HOVORY S..., jedinečný formát, ve kterém se laická i odborná veřejnost může blíže seznámit s tvůrci nových inscenací. Dalším smysluplným projektem je akce Když se řekne balet, při níž zvou studenty s jejich učiteli do baletních sálů, kde se zabývají pozicí umění v životě, potřebou vzoru i důvody ke správnému výběru budoucí profese.

V rámci ND+ připravují zážitkové programy, při kterých poznáte Národní divadlo, jeho historii, technologie a zázemí trochu jinak. Ať už se jedná o prohlídky fasád historických budov s divadelním kukátkem, návštěvu zajímavých interiérů v průběhu Noci divadel či Noci literatury. Připravují tvořivé dílny a interaktivní hry pro všechny „hravé“ při významných výročích a dnech, např. Mezinárodním dni divadla, Mezinárodním dni archivů apod. Pro sociální sítě připravují nekonečný videoseriál o divadelních profesích a zákulisí. Pravidelně pořádájí setkání se zákulisními pracovníky v cyklu besed ND café. Od září 2019 rozšíří naše doprovodné programy projekt pěveckých dílen pro děti ve věku 6–10 let pod názvem Studio Písnička. Lektorkou kurzů bude dlouholetá sólistka Opery Národního divadla, pedagožka, zakladatelka a umělecká vedoucí Dětské opery Praha Jiřina Marková-Krystlíková.

www.narodni-divadlo.cz

18.3.2019 11:03:21 Redakce | rubrika - Ze zlaté kapličky